ติดต่อเรา

  

ที่อยู่ :  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ 66 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่

       อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  31230 

โทรศัพท์ : 044-666640-1

แฟกส์  : 044-666640-1

E-Mail : www.bandoo111@outlook.com

Website : Http://www.ban-doo.go.th

Facebook :  Http://www.facebook.com/tombonbandoo

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,592